Avatar Ľubomír Jagnešák   15. marca 2013

Voľby do výkonného výboru Slovenskej asociácie pretláčania rukou

Minulý týždeň, 9.3.2013 sa uskutočnili už dávno spomínané a tak dlho očakávané voľby do VV a dozornej rady Slovenskej asociácie pretláčania rukou. Asi každý z Vás postrehol humbuk, ktorý sa niesol od novembra do marca. Voľby mali byť vysvedčením pre kandidujúcich zástupcov. Hneď po príchode do konferenčnej miestnosti vládla vlna napätia medzi dvoma stranami. Celú konferenciu sprevádzal schválený program a jednotlivé body rokovania. Predsedajúci prezident SAPR Marián Čapla prečítal výsledky práce za roky 2009-2012, konferencia schválila hospodársku a finančnú správu a šlo sa voliť. Na kandidátke do VV sa objavilo 9 ľudí. Marián Čapla, Ivan Gregorička, Jozef Rozbora, Ján Ďalák, …

Prejsť na článok
Avatar Ľubomír Jagnešák   11. februára 2013

Zasadanie predsedov klubov v Červeníku

Na treťom kole SNLP v Červeníku sa konalo zasadanie predsedov klubov, ktorého sa zúčastnili v jednotlivý predsedovia svojich klubov, športovci, výkonný výbor, generálny sekretár a prezident SAPR. Už od začiatku bolo jasné, že sa zasadanie neponesie v dobrom duchu. V asociácií sa blíži k voľbám a napätie sa dá krájať. Zasadanie malo niekoľko bodov. Samozrejme sme sa k jednotlivým bodom ani nedostali a už po niekoľkých minútach začala ostrá diskusia a argumentácia. Podľa môjho názoru bol prednes prezidenta doslova a do písmena cielený. Vedel čo tým sleduje. Veci ako vytýkanie štedrých odmien Janovi Germánusovi v sume 1mil.sk, pri čom zabudol …

Prejsť na článok

Avatar image
Avatar image

Ľubomír Jagnešák